Inženjering i izgradnja


Sistem Ključ u ruke


Tim NOVE DPI poseduje izuzetno bogato iskustvo izvođenja svih tipova objekata. Naši članovi su učestvovali na izgradnji nekoliko stambenih objekata čija površina iznosi preko 5.000 m2. Spremni smo za izvođenje bilo kakvih objekata!
+


Kroz primenu sistema KLJUČ U RUKE, NOVA DPI izlazi pred svako zainteresovano lice sa konkretnom ponudom koja definiše sve aspekte planiranja i izvođenja bilo kojeg objekta. Ponuda obuhvata kompletan cenovnik rada i materijala sa jasnim opisom svih operacija koje se izvode. Ukoliko klijent prihvati ponudu, pristupa se sklapanju ugovora i početku realizacije projekta.

Stručni nadzor


NOVA DPI pruža usluge stručnog nadzora na izgradnji svih tipova objekata kao i na rekonstrukcijama postojećih objekata. Stručnim nadzorom su obuhvaćene sledeće aktivnosti: usluge stručnog nadzora nad svim tipovima građevinskih i građevinskog-zanatskih radova, kao i nad radovima uvođenja instalacija vodovoda i kanalizacije.
+


Stručnim nadzorom su obuhvaćene sledeće aktivnosti:

Kontrola da li se građenje vrši prema odobrenju za izgradnju, odnosno prema glavnom projektu;
Proveravanje primene uslova i mera za zaštitu životne sredine i zaštitu susednih objekata, instalacija, uređaja, postrojenja i opreme;
Kontrola usklađenosti građenja svih vrsta radova sa odobrenjem za izgradnju i glavnim projektom na osnovu koga se vrši građenje objekta i blagovremeno preduzimanje mera u slučaju odstupanja gradnje od glavnog projekta;
Saradnja sa projektantima radi obezbeđenja detalja tehnoloških i organizacionih rešenja za izvođenje radova i rešavanje drugih pitanja koja se pojave u toku izvođenja radova;
Kontrola izrade generalnog dinamičkog plana izgradnje i praćenje njegovog izvršenja;
Koordinacija generalnog izvođača i kooperanata u svim fazama izvođenja radova;
Praćenje aktivnosti svih učesnika na bazi generalnog plana, radi obezbeđenja završetka planiranih radova u zacrtanim rokovima;
Kontrola kvaliteta materijala, instalacija, uređaja, postrojenja i opreme koji se ugrađuju u objekat;
Kontrola izmena i dopuna projektne dokumentacije;
Definisanje posebnih zahteva izvođačima za dokaz kvaliteta materijala i opreme;
Kontrola funkcionalnih ispitivanja instalacija i opreme;
Evidentiranje i verifikacija rezultata dokazivanja projektovanih parametara sistema;
Kontrola građevinske dokumetacije;
Kontrola privremenih i okoncanih situacija izvođača, overa istih sa kontrolom da su navedene pozicije i količine radova stvarno urađene-ugradjene u objekat;
Učešće u tehničkom prijemu objekata, kontrola otklanjanja primedbi do konačnog prijema objekta kao i primopredaji objekta Investitoru.

Upravljanje projektima


Procesi koji se u obavljaju u okviru realizacije projekata u oblasti građevinarstva često imaju specifične zahteve koje je moguće ispuniti samo angažovanjem stručnih lica sa adekvatnim znanjem i iskustvom. Tim ljudi koji je okupljen oko NOVE DPI poseduje dovoljno znanja i iskustva da odgovori na sve potrebe
+


U Realizaciji upravljanja određenog projekata posebnu pažnju posvećujemo svim ključnim procesima koji su neophodni za realizaciju projekata a naročito na:

1. Proces pripreme svih faza projekta;
2. Procese koji se odnose na obim, vreme i troškove izvođenja projekta;
3. Procese koji se odnose na komunikaciju;
4. Procesi koji se odnose na rizike;
5. Procesi koji se odnose na nabavke.

+


Upravljanje izvođenjem radova jeste:

1. Organizacija Gradilišta;
2. Priprema Gradilišta;
3. Organizacija Obezbeđenja gradilišta;
4. Organizacija i postavljanje Tehničkog Nadzora;
5. Organizacija i postavljanje finansijskog Nadzora;
6. Usaglašavanje tehničke dokumentacije;
7. Puštanje sistema – projekta u rad;
8. Tehnički Prijem;
9. Upotrebna dozvola.

+


Upravljanje tehničke dokumentacije čini:

1. Kontrola ispravnosti tehničke dokumentacije;
2. Kontrola usaglašenosti sastavnih delova tehničke dokumentacije;
3. Određivanje rokova;
4. Vršenje dopune tehničke dokumentacije (ukoliko to odgovarajući upravni organ iziskuje);
5. Izrada projekta izvedenog stanja (ukoliko postoji odstupanje u izvođenju od glavnog projekta);
6. Predaja dokumentacije nadležnim institucijama.

Procesi u izgradji objekata


Šta se dešava u pozadini

1.Planiranje

2.Izvođenje radova

3.Kontrola

Pogledajte naše projekte